timber house

Проект за къща „Wooden home“

Проект за сглобяема дървена къща „Wooden home“ от фирма Кондор

Проект на къща „Mountain Cabin I“

Проект на къща „Mountain Cabin I“ от Кондор ЕООД – condor.bg

Проект за къща „Country Style Home“

Проект за сглобяема къща „Country Style Home“ от Кондор ЕООД

Проект на къща „Timber House“

Проект на къща от дървени трупи „Timber House“ от строителна компания „Кондор“