timber frame

Проект за къща „Wooden home“

Проект за сглобяема дървена къща „Wooden home“ от фирма Кондор

Проект на къща „Timber House“

Проект на къща от дървени трупи „Timber House“ от строителна компания „Кондор“