summer house

Проект на къща „Small White House“

Проект на дървена сглобяема къща „Small White House“ от „Кондор“ ЕООД във вариант с/без изграждане на камина

Проект на къща „Summer Villa“

Проект на дървена къща „Summer Villa“ от строителна компания „Кондор“ ЕООД