simple home

Проект за къща „Various modular“

Проект за дървена къща „Various modular“ от сглобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Simple Home“

Проект за едноетажна, сглобяема къща „Simple home“ от сгобяеми къщи Кондор