sglobiaema kashta

Проект за къща „Traditional Remodel“

Проект за двуетажна сглобяема къща „Traditional Remodel“ от фирма Кондор

Проект за къща „Traditional style“

Проект за двуетажна сглобяема къща „Traditional style“ от фирма Кондор

Проект за къща „Crimson rose“

Проект за сглобяема къща „Crimson rose colored“ от фирма Кондор

Проект за къща „Classic“

Проект за къща „Classic“ от сглобеми къщи Кондор

Проект за къща „Stone siding“

Проект за сглобяема къща „Stone siding“ от къщи Кондор

Проект за къща „Wooden accent“

Проект за сглобяема, дървена къща на два етажа „Wooden accent“ от къщи Кондор

Проект за къща „Prefab house wood siding“

Проект за къща „Prefab house wood siding“ от сглобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Prefab house redwood“

Проект за къща „Prefab house redwood“ от сглобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Wooden home“

Проект за сглобяема дървена къща „Wooden home“ от фирма Кондор

Проект за къща „Snow house II“

Проект за сглобяема, дървена къща „Snow house II“ от сглобяеми къщи Кондор