dream

Проект на къща „Timber House in the woods“

Проект на сглобяема дървена къща от трупи „Timber House in the woods“

Проект на къща „Timber House“

Проект на къща от дървени трупи „Timber House“ от строителна компания „Кондор“

Проект на къща „Wood Dream“

Проект за къща от дървени трупи „Wood Dream“