сглобяеми сгради

Сглобяемите сгради в Европа и по света

При европейските и световни стандарти под наименованието „сглобяема къща” се разбира сграда, построена върху готoв фундамент, конструирана от предварително изработени модули – панели и стени, обемни елементи, както и такива от сглобени елементи за покрива, които се произвеждат в заводски условия, независимо от атмосферните условия и се транспортират до строителната площадка. Технологията на изграждане на сглобяеми къщи е изключително гъвкава и позволява проектирането на сложни архитектурни решения. Всяка сграда до два етажа която може да бъде изградена от монолит може и да бъде изградена като сглобяема такава. Сглобяемите къщи се изграждат по технология за сухо строителство. В различните страни в зависимост от географските, климатичните особености и целевото им предназначение са възприети различни конструктивни подходи: скелтно-гредови конструкции /американски/ панелно-модулни конструкции /австрийски, немски/ конструкции с дървени трупи /руско-финландски /. Изграждат се от леки сезонни постройки, производствени сгради и търговски обекти до ниско енергийни сглобяеми къщи .Ниско-енергийните и пасивните къщи са устойчиви конструкции и не могат да бъдат демонтирани и премествани. Материалите, които се използват за изграждането на сглобяеми сгради зависят от целевото им предназначение и възприетата технология, като най-често използваният е дърво. Ето защо другите имена, с които се срещат са „дървени къщи“ и „дървени сглобяеми къщи“.

Примерни сглобяеми къщи:

използвани снимки (източник): pinterest.com

Статия: подготвена от екипът на condor.bg