завършване

Проект за къща “Atractive“

Проект за едноетажна сглобяема къща “Atractive“ от къщи Кондор

Проект за къща „Traditional Remodel“

Проект за двуетажна сглобяема къща „Traditional Remodel“ от фирма Кондор

Проект за къща „Traditional style“

Проект за двуетажна сглобяема къща „Traditional style“ от фирма Кондор

Проект за къща „Crimson rose“

Проект за сглобяема къща „Crimson rose colored“ от фирма Кондор

Проект за къща „Connect the view“

Сглобяема къща „Connect the view“ по индивидуален проект.

Проект за къща „Classic“

Проект за къща „Classic“ от сглобеми къщи Кондор

Проект за къща „Аffordable“

Проект за къща „Аffordable“ от сглобяеми къщи Кондор.

Проект за къща „Traditional“

Проект за сглобяема къща „Traditional“ от къщи Кондор

Проект за къща „Stone siding“

Проект за сглобяема къща „Stone siding“ от къщи Кондор

Проект за къща „Wooden accent“

Проект за сглобяема, дървена къща на два етажа „Wooden accent“ от къщи Кондор