Monthly Archives: февруари 2016

Проект за къща „Compact House“

Проект за къща „Compact House“ от сглобяеми къщи Кондор. Фирмата приема заявки за изработка, транспортиране и монтаж на сглобяемите къщи на територията на България.

Проект за къща „Log cabin with fireplace“

Проект за къща „Log cabin with fireplace“ (гр.Пловдив) от сглобяеми къщи Кондор. Фирмата приема заявки за изработка, транспортиране и монтаж на сглобяемите къщи на територията на България.

Проект за къща „Tiny House“

Проект за къща „Tiny House“ от сглобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Simple Home“

Проект за едноетажна, сглобяема къща „Simple home“ от сгобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Plovdiv Province House“

Проект за двуетажна къща „Plovdiv Province House“ от сгобяеми къщи Кондор

Сглобяемите сгради в Европа и по света

При европейските и световни стандарти под наименованието „сглобяема къща” се разбира сграда, построена върху готoв фундамент, конструирана от предварително изработени модули – панели и стени, обемни елементи, както и такива от сглобени елементи за покрива, които се произвеждат в заводски условия, независимо от атмосферните условия и се транспортират до строителната площадка. Технологията на изграждане на сглобяеми къщи е изключително гъвкава и позволява проектирането на сложни архитектурни решения. Всяка сграда до два етажа която може да бъде изградена от монолит може и да бъде изградена като сглобяема такава. Сглобяемите къщи се изграждат по технология за сухо строителство. В различните страни в зависимост от географските, климатичните особености и целевото им предназначение са възприети различни конструктивни подходи: скелтно-гредови конструкции /американски/ панелно-модулни конструкции /австрийски, немски/ конструкции с дървени трупи /руско-финландски /. Изграждат се от леки сезонни постройки, производствени сгради и търговски обекти до ниско енергийни сглобяеми къщи .Ниско-енергийните и пасивните къщи са устойчиви конструкции и не могат да бъдат демонтирани и премествани. Материалите, които се използват за изграждането на сглобяеми сгради зависят от целевото им предназначение и възприетата технология, като най-често използваният е дърво. Ето защо другите имена, с които се срещат са „дървени къщи“ и „дървени сглобяеми къщи“.

Примерни сглобяеми къщи:

използвани снимки (източник): pinterest.com

Статия: подготвена от екипът на condor.bg

Проект на къща „Yellow Look House“

Проект на къща „Yellow Look House“ от Кондор (Condor LTD Bulgaria); тип едноетажна, сглобяема, дървена конструкция, завършване – до ключ

Проект на къща „Condor Wood“

Condor wood house

Проект на къща „Condor Wood“ от Кондор (Condor LTD Bulgaria); тип едноетажна, сглобяема, дървена конструкция, завършване – до ключ

Проект на къща „Wooden house with yellow facade“

Проект на къща „Wooden house with yellow facade“ от Кондор (Condor LTD Bulgaria); тип едноетажна, сглобяема, дървена конструкция, завършване – до ключ

Проект на къща „Wooden House Veranda“

Wooden house Vernada

Проект на сглобяема къща „Wooden House Veranda“ от Кондор ЕООД (Condor LTD Bulgaria)