Процес и срок

Процес, срокове за изпълнение и начин на плащане:

Провежда се предварителна среща, на която се уточняват детайли за земята и проекта на сглобяемата къща.
Обсъждат се желанията на клиента за вътрешното разпределение на стаите, разгърнатата застроена площ (РЗП) и етажностите.
Представяме идеен проект на дървената къща за вътрешно разпределение съгласно изискванията на клиента.
Клиентът изисква корекции по проекта на сглобяемата къща.
Клиентът избира външен вид на къщата.
Клиентът одобрява идейния проект на сглобяемата къща.
Клиентът изисква корекции по проекта къщата.
Клиентът получава 3D визуализация на сглобяемата дървена къща.
Клиентът подготвя необходимите документи за строеж.

След получаване на разрешение за строеж (одобряване на проекта от общината), клиентът сключва с нас договор за изработването на къщата и заплаща 30% от крайната цена на къщата.
Пристъпваме към изграждане на обекта в производствената си база със следните срокове за изпълнение:
За обекти до 100 кв.м. РЗП – срок от 3 месеца от получаването на плащане.
Клиентът одобрява изградените модули в производствената база.
Клиентът заплаща 30% процента от стойността.
Транспортираме и монтираме модулите върху фундамента, покривната конструкция, външната фасада.
Клиентът заплаща 30 % процента от стойността.
Изпълняваме договорените довършителни работи и представяме готовата къща на клиента.
Клиентът заплаща оставащите 10 % от сумата и получава приемно – предавателен протокол.