Проект на къща „Timber House“

Проект на къща от дървени трупи „Timber House“ от строителна компания „Кондор“