Проект на къща „Timber House in the woods“

Проект на сглобяема дървена къща от трупи „Timber House in the woods“