Проект за къща „Traditional“

Проект за сглобяема къща „Traditional“ от къщи Кондор