Проект за къща „Traditional Remodel“

Проект за двуетажна сглобяема къща „Traditional Remodel“ от фирма Кондор