Проект за къща „Modern Summer house“

Проект за сглобяема къща „Modern Summer house“ от Кондор