Проект за къща „Grand Terrace“

Проект за дървена сглобяема къща „Grand Terrace“ от Кондор ЕООД