Едноетажни къщи

Проект за къща „Small house for country living“

Проект за едноетажна сглобяема къща „Small house for country living“

Проект за къща “Atractive“

Проект за едноетажна сглобяема къща “Atractive“ от къщи Кондор

Проект за къща „3 Rooms“ Yellow colored

Проект за къща „Connect the view“

Сглобяема къща „Connect the view“ по индивидуален проект.

Проект за къща „Аffordable“

Проект за къща „Аffordable“ от сглобяеми къщи Кондор.

Проект за къща „Traditional“

Проект за сглобяема къща „Traditional“ от къщи Кондор

Проект за къща „Modern Summer house“

Проект за сглобяема къща „Modern Summer house“ от Кондор

Проект за къща „Prefab house wood siding“

Проект за къща „Prefab house wood siding“ от сглобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Prefab house redwood“

Проект за къща „Prefab house redwood“ от сглобяеми къщи Кондор

Проект за къща „Wooden home“

Проект за сглобяема дървена къща „Wooden home“ от фирма Кондор